100-årigt fartyg LEONIE på grund i Ålands skärgård – skepparen somnade

Här snackar vi lastfartyg! Oljetanker, containerjagare och bulk-carriers! Ordet är fritt!
Post Reply
Post Reply