Viking Line erbjuds köpa m/s Oslofjord

Här snackar vi alla sorters färjor. Vägfärjor till kryssningsfärjor. Allt mellan himmel och hav.
Skepptikern
Posts: 37
Joined: 12 Jul 2022 16:24

Re: Viking Line erbjuds köpa m/s Oslofjord

Post by Skepptikern »

Mistluren wrote: 24 Sep 2023 22:15 Lite svårt att förstå vad han menar med hänvisningen till utsläppsrätter. Dessa torde drabba en elfärja i lika hög utsträckning som en konventionell färja. Hade han hänvisat till allmänt höga bränslepriser hade jag förstått honom bättre.

Det enda sätten att slippa kostnaden för utsläppsrätter torde vara åror, segel eller möjligen en vindsnurra för att producera vätgas som man sedan driver fartyget med.
Njae.
I EUs nya ETS (Emissions Trading System) så bestraffas fossila bränslen med krav på "utsläppsrätter", medan fartyg som går på (minst 85% tror jag det var) biobränslen som bio-metanol, biogas eller liknande. Dit borde grön laddad el räknas.
https://climate.ec.europa.eu/eu-action/ ... tem-ets_en


//Skepptikern
User avatar
Mistluren
Posts: 339
Joined: 28 Jul 2022 16:58

Re: Viking Line erbjuds köpa m/s Oslofjord

Post by Mistluren »

Skepptikern wrote: 24 Sep 2023 22:50
Mistluren wrote: 24 Sep 2023 22:15 Lite svårt att förstå vad han menar med hänvisningen till utsläppsrätter. Dessa torde drabba en elfärja i lika hög utsträckning som en konventionell färja. Hade han hänvisat till allmänt höga bränslepriser hade jag förstått honom bättre.

Det enda sätten att slippa kostnaden för utsläppsrätter torde vara åror, segel eller möjligen en vindsnurra för att producera vätgas som man sedan driver fartyget med.
Njae.
I EUs nya ETS (Emissions Trading System) så bestraffas fossila bränslen med krav på "utsläppsrätter", medan fartyg som går på (minst 85% tror jag det var) biobränslen som bio-metanol, biogas eller liknande. Dit borde grön laddad el räknas.
https://climate.ec.europa.eu/eu-action/ ... tem-ets_en


//Skepptikern
Grön el finns inte. Det är ett marknadsföringstrick som man lyckats få politiskt godkännande för. All el är densamma och priset på utsläppsrätterna läggs på all el oavsett om den säljs som grön eller inte.

Förr i tiden när Ringhals hade fyra reaktorer i drift och det fanns ett inhemskt överskott kunde vattenkraftproducenter regelmässigt ställas inför valet att kortsiktigt sälja elen utan hela denna extra marginal lokalt eller riskera att senare få öppna dammluckorna. Så är det mycket sällan nu för tiden, även om det varit så i större delen av Sverige just nu i slutet av september. Men i praktiken kan de nu mer nästan konsekvent lägga på hela beloppet motsvarande utsläppsrättspriset även på vattenkraften och ta ut det som vinst. Det gör de också.
Skepptikern
Posts: 37
Joined: 12 Jul 2022 16:24

Re: Viking Line erbjuds köpa m/s Oslofjord

Post by Skepptikern »

Mistluren wrote: 24 Sep 2023 22:15
Grön el finns inte. Det är ett marknadsföringstrick som man lyckats få politiskt godkännande för. All el är densamma och priset på utsläppsrätterna läggs på all el oavsett om den säljs som grön eller inte.

Förr i tiden när Ringhals hade fyra reaktorer i drift och det fanns ett inhemskt överskott kunde vattenkraftproducenter regelmässigt ställas inför valet att kortsiktigt sälja elen utan hela denna extra marginal lokalt eller riskera att senare få öppna dammluckorna. Så är det mycket sällan nu för tiden, även om det varit så i större delen av Sverige just nu i slutet av september. Men i praktiken kan de nu mer nästan konsekvent lägga på hela beloppet motsvarande utsläppsrättspriset även på vattenkraften och ta ut det som vinst. Det gör de också.
Nåja. Du får självklart tycka vad du vill, men samhället och industrin i stort anser nog att grön el finns. Det finns en paradox i att el från brunkolskraftverk distribueras i samma ledningsnät som vattenkraften du nämner ovan, men på samma sätt som med utsläppsrätterna kan man mäta och premiera/bestraffa både produktion och konsumtion av el beroende på ursprung.

//Skepptikern
User avatar
Mistluren
Posts: 339
Joined: 28 Jul 2022 16:58

Re: Viking Line erbjuds köpa m/s Oslofjord

Post by Mistluren »

Skepptikern wrote: 25 Sep 2023 08:39
Mistluren wrote: 24 Sep 2023 22:15
Grön el finns inte. Det är ett marknadsföringstrick som man lyckats få politiskt godkännande för. All el är densamma och priset på utsläppsrätterna läggs på all el oavsett om den säljs som grön eller inte.

Förr i tiden när Ringhals hade fyra reaktorer i drift och det fanns ett inhemskt överskott kunde vattenkraftproducenter regelmässigt ställas inför valet att kortsiktigt sälja elen utan hela denna extra marginal lokalt eller riskera att senare få öppna dammluckorna. Så är det mycket sällan nu för tiden, även om det varit så i större delen av Sverige just nu i slutet av september. Men i praktiken kan de nu mer nästan konsekvent lägga på hela beloppet motsvarande utsläppsrättspriset även på vattenkraften och ta ut det som vinst. Det gör de också.
Nåja. Du får självklart tycka vad du vill, men samhället och industrin i stort anser nog att grön el finns. Det finns en paradox i att el från brunkolskraftverk distribueras i samma ledningsnät som vattenkraften du nämner ovan, men på samma sätt som med utsläppsrätterna kan man mäta och premiera/bestraffa både produktion och konsumtion av el beroende på ursprung.

//Skepptikern
Nej, det kan man faktiskt inte. En förutsättning för att det skall fungera att betala lite extra och på så vis påverka produktionen är att det man betalar lite extra för har högre rörliga kostnader än alternativt. Så må det vara på jordbruksprodukter, men inte för el. För elproduktionen är den rörliga kostnaden tvärt om mycket lägre för den el som man säljer som "grön". Det är alltså el som ändå skulle producerats som stämplas om och produktionsmixen ändras inte ett dyft.

Av detta följer också att produktionskostnaden för elen är identisk, merkostnader består uteslutande av administration och avgifter till de miljöorganisationer som ägnar sig åt grönstämpling.

Den faktiska skillnaden är obefintlig. Vilket också innebär att merkostnaden för utsläppsrätter läggs på all el oavsett produktionsmetoder och eventuella gröna stämplar.

Inte har de som köpt "grön el" kommit undan de senaste årens prishöjningar trots att man tror sig varken använda naturgas eller vara beroende av utsläppsrätter och det är just det som är det väsentliga för fartygsinvesteringar. Elen drabbas på samma vis som andra energislag av kostnaden för utsläppsrätterna.
Skepptikern
Posts: 37
Joined: 12 Jul 2022 16:24

Re: Viking Line erbjuds köpa m/s Oslofjord

Post by Skepptikern »

Mistluren wrote: 25 Sep 2023 09:32
Skepptikern wrote: 25 Sep 2023 08:39
Mistluren wrote: 24 Sep 2023 22:15
Grön el finns inte. Det är ett marknadsföringstrick som man lyckats få politiskt godkännande för. All el är densamma och priset på utsläppsrätterna läggs på all el oavsett om den säljs som grön eller inte.

Förr i tiden när Ringhals hade fyra reaktorer i drift och det fanns ett inhemskt överskott kunde vattenkraftproducenter regelmässigt ställas inför valet att kortsiktigt sälja elen utan hela denna extra marginal lokalt eller riskera att senare få öppna dammluckorna. Så är det mycket sällan nu för tiden, även om det varit så i större delen av Sverige just nu i slutet av september. Men i praktiken kan de nu mer nästan konsekvent lägga på hela beloppet motsvarande utsläppsrättspriset även på vattenkraften och ta ut det som vinst. Det gör de också.
Nåja. Du får självklart tycka vad du vill, men samhället och industrin i stort anser nog att grön el finns. Det finns en paradox i att el från brunkolskraftverk distribueras i samma ledningsnät som vattenkraften du nämner ovan, men på samma sätt som med utsläppsrätterna kan man mäta och premiera/bestraffa både produktion och konsumtion av el beroende på ursprung.

//Skepptikern
Nej, det kan man faktiskt inte. En förutsättning för att det skall fungera att betala lite extra och på så vis påverka produktionen är att det man betalar lite extra för har högre rörliga kostnader än alternativt. Så må det vara på jordbruksprodukter, men inte för el. För elproduktionen är den rörliga kostnaden tvärt om mycket lägre för den el som man säljer som "grön". Det är alltså el som ändå skulle producerats som stämplas om och produktionsmixen ändras inte ett dyft.

Av detta följer också att produktionskostnaden för elen är identisk, merkostnader består uteslutande av administration och avgifter till de miljöorganisationer som ägnar sig åt grönstämpling.

Den faktiska skillnaden är obefintlig. Vilket också innebär att merkostnaden för utsläppsrätter läggs på all el oavsett produktionsmetoder och eventuella gröna stämplar.

Inte har de som köpt "grön el" kommit undan de senaste årens prishöjningar trots att man tror sig varken använda naturgas eller vara beroende av utsläppsrätter och det är just det som är det väsentliga för fartygsinvesteringar. Elen drabbas på samma vis som andra energislag av kostnaden för utsläppsrätterna.
När grön el är billigare än "ful-el" så konkurrerar den ju ut den sämre elen. Det förändrar ju inte att den är grön.
Men, vi är långt utanför ämnet nu.
Som summering, fartyg inom EU kommer att behöva betala de pålagor som ETS lägger på fartyg från 1 januari 2024 (förbrukningen 2024 skall betalas i mitten på 2025). fartyg med grön framdrivning kommer att slippa betala.

//Skepptikern
User avatar
Mistluren
Posts: 339
Joined: 28 Jul 2022 16:58

Re: Viking Line erbjuds köpa m/s Oslofjord

Post by Mistluren »

Nej, min poäng var att rederiet kommer att få betala ungefär* lika mycket för utsläppsrätter oavsett om man använder el eller förbränner bränslet själv och oavsett om man betalar för grönstämpling av sin el eller inte. Eventuella extra marginaler som uppstår för vid produktion av el i vattenkraftverk eller kärnkraftverk tillfaller ägarna av dessa.

* Ungefär därför att olika bränslen förstås orsakar olika stora utsläpp. I grunden genererar el tillverkad i kolkraftverk större utsläpp än att själv förbränna olja och det är kolkraftverken som står för marginalproduktionen och bestämmer priset. Dock finns det ett fåtal timmar per år då exportkapaciteten inte räcker till och priset kommer att grunda sig på lagringssvårigheter. I klartext dammlapacitet och sannolikheten att man tvingas öppna luckorna om man spar för länge. Så i slutändan kommer elpriserna i snitt att höjas ungefär lika mycket som kostnaden för att köpa in utsläppsrätter själv.
Post Reply