Det händer i Trelleborgs hamn

Samtalsämne som inte passar in i någon annan kategori? Här pratar vi om allt från hamnar till fritidsbåtar.
User avatar
Risberg
Posts: 903
Joined: 10 Feb 2022 19:41

Re: Det händer i Trelleborgs hamn

Post by Risberg »

Risberg wrote: 10 Dec 2022 20:13 Så har även NILS DACKE fått julgran (och ligger lustigt nog med fören i läge 13 – hon brukar alltid ligga med aktern i Trelleborg).
Och nu ligger istället TOM SAWYER i läge 13 med aktern.
User avatar
Risberg
Posts: 903
Joined: 10 Feb 2022 19:41

Re: Det händer i Trelleborgs hamn

Post by Risberg »

Underlig färjelägesdisponering: HUCKLEBERRY FINN, som såvitt ankom från Rostock enligt tidtabell 13.45 och skall avgå till Rostock igen 15.30, lade till i färjeläge 12, medan TOM SAWYER, som just nu ankom nästan en halv timme för tidigt från Klaipéda och skall avgå till Travemünde 16.30 lägger nu till i färjeläge 2. :?
User avatar
Risberg
Posts: 903
Joined: 10 Feb 2022 19:41

Re: Det händer i Trelleborgs hamn

Post by Risberg »

Svårt att bestämma sig? TOM SAWYER ankom i morse och lade till med fören i färjeläge 4, men ligger nu med aktern i färjeläge 12.
User avatar
Risberg
Posts: 903
Joined: 10 Feb 2022 19:41

Re: Det händer i Trelleborgs hamn

Post by Risberg »

Och där kommer NILS DACKE från Klaipéda, efter varvsöversyn, med tänd "julgran".
User avatar
Risberg
Posts: 903
Joined: 10 Feb 2022 19:41

Re: Det händer i Trelleborgs hamn

Post by Risberg »

Och där kommer MECKLENBURG-VORPOMMERN litet for tidigt, och blockerar inseglingsränna och yttre hamnbassäng, så att TOM SAWYER blir c:a en halvtimme sen vid avgång mot Klaipéda.

TOM SAWYER är otålig och lämnar läget innan MECKLENBURG-VORPOMMERN har vänt färdigt.
User avatar
/jes
Posts: 116
Joined: 10 Feb 2022 22:04
Location: Lidingö/Bettna

Re: Det händer i Trelleborgs hamn

Post by /jes »

Trelleborgs hamn verkar vara en fars, med färjor hit och dit, förseningar, blockerar för varandra, byter färjeläge, lastar/lossar över aktern/fören. Livet i Trelleborgs hamn synes kontinentalt i mer än ett avseende.

Flyg som kommer för tidigt får ibland inta vänteläge, godståg som ibland är för tidiga ställs åt sidan för att inte försena tåg i rätt tid. Det är klart att då finns det flygledare respektive tågledare som styr och har överblick.

Man brukar säga att Benito Mussolino fick i alla fall att tågen gå i rätt tid i Italien på 30-talet. En modernare, antifascistisk upplaga förstås, är kanske något som behövs i Trelleborgs hamns trafikdirigering - om det nu finns någon sådan (dirigering)?

:D
User avatar
Risberg
Posts: 903
Joined: 10 Feb 2022 19:41

Re: Det händer i Trelleborgs hamn

Post by Risberg »

/jes wrote: 11 Jan 2023 22:24 Trelleborgs hamn verkar vara en fars, med färjor hit och dit, förseningar, blockerar för varandra, byter färjeläge, lastar/lossar över aktern/fören. Livet i Trelleborgs hamn synes kontinentalt i mer än ett avseende.

Flyg som kommer för tidigt får ibland inta vänteläge, godståg som ibland är för tidiga ställs åt sidan för att inte försena tåg i rätt tid. Det är klart att då finns det flygledare respektive tågledare som styr och har överblick.

Man brukar säga att Benito Mussolino fick i alla fall att tågen gå i rätt tid i Italien på 30-talet. En modernare, antifascistisk upplaga förstås, är kanske något som behövs i Trelleborgs hamns trafikdirigering - om det nu finns någon sådan (dirigering)?

:D
Ja, det finns en trafikledare, och enligt Sparven i det gamla forumet sjofart.net anmäler man ankomst när man närmar sig hamnen och avgång strax innan man är klar att lossa förtöjningarna. Men det har t.ex. hänt att HUCKLEBERRY FINN har måst vänta i timmar på redden, p.g.a. färjor på väg ut, som har varit försenade. Ett problem är ju att vissa färjor vänder vid avgång och andra vid ankomst. En skillnad gentemot tåg- och flygledning är att det är de som också till slut samordnar tidtabellerna. Det tror jag inte hamntrafikledningen gör - TT-Line ändrar ju dessutom sina hela tiden.

Problemet är ju att Trelleborg är, jämfört med Stockholm och Göteborg, en relativt liten och koncentrerad hamn ytmässigt, samtidigt som den faktiskt är Skandinaviens största ro/ro-hamn i passerande ton gods, med fjorton-sjutton ankomster och avgångar i dygnet till fyra, snart fem, olika hamnar av fjorton, snart sexton fartyg, tillhörande tre, snart fyra, olika rederier.

Trelleborg hade, som Helsingborg har, definitivt behövt en inseglings- och en utseglingsränna, men jag tror inte vind- och sanddriftförhållanden tillåter det.

När det gälller Mussolini och tågen som gick punktligt är Europas punktligaste järnvägar de ryska, tätt följt av de schweiziska.

I det aktuella fallet är det litet märkligt att inte MECKLENURG-VORPOMMERN fick vänta, men man har kanske börjat tröttna på TT Line's problem med att ens avgå, när man är "avgångsklar", jfr. NILS HOLGERSSON. Det kan ju också hända att man kommunicerat och TOM SAWYER har sagt "OK" – en halvtimme försenad avgång betyder kanske inte så mycket på en fjorton-arton timmars tour, medan Stena-färjorna går i en regelbunden skytteltrafik till Rostock, med knappa liggetider.
User avatar
Risberg
Posts: 903
Joined: 10 Feb 2022 19:41

Re: Det händer i Trelleborgs hamn

Post by Risberg »

Det stora problemet är egentligen på land. Bilarna från en fullastad ROBIN HOOD i läge 12 och en fullastad SKÅNE i läge 9 stångar nu i samma kö; de från ROBIN HOOD har kört flera kilometer runt det nya uppmarchområdet, över spåren till tågfärjelägena 9 och 8, och flätas ihop med bilarna från SKÅNE, som kommer ner rampen från övre däck. Därmed försenas tömningen av SKÅNE. Dessutom tömmer en nyanländ HUCKLEBERRY FINN sin last i läge 2, där en kö bildas som sträcker sig helt upp på rampen till övre däck på henne, och försenar lossningen av henne. :(

Dessutom ser det ut som om bussen med landgångspassagerare fick problem. För att slippa fastna i den långa kön tog den en genväg utanför ankomstfilerna. Det är bara det att när den kom till hamnterminalen var både filen till färjorna och de två filerna från färjorna mellan bussen och utgången, och passagerarna kunde inte släppas av. Så efter en stunds tvekande körde den vidare, ovisst hvart. Nehej, nu kom den tillbaka, men den kan ju inte släppa av passagerarna och låta dem kryssa mellan ankommande lastbilar! Ser ut som om man väntar ut kön, men då kunde man ju lika gärna följt med den. Och fortfarande skall filen med bilar till färjorna, och de kommer pö om pö, också korsas. :shock: Nehej, den var tydligen där för att hämta passagerare (troligen till SKÅNE), som måste gå över de tre filerna för att komma till bussen. Man får hoppas att detta var en engångsföreteelse! :o
User avatar
Risberg
Posts: 903
Joined: 10 Feb 2022 19:41

Re: Det händer i Trelleborgs hamn

Post by Risberg »

Image

Inte så vanligt längre: AKKA i färjeläge 4 i Trelleborg
User avatar
Risberg
Posts: 903
Joined: 10 Feb 2022 19:41

Re: Det händer i Trelleborgs hamn

Post by Risberg »

Måndag morgon i Trelleborg:

Image

Image

Image

Image

GRYF avgår mot Świnoujście
Post Reply