Page 1 of 1

Två fartyg har kolliderat – ett har sjunkit utanför Helgoland

Posted: 24 Oct 2023 10:32
by Tim S.

Re: Två fartyg har kolliderat – ett har sjunkit utanför Helgoland

Posted: 24 Oct 2023 20:27
by Tim S.
Sjöräddningen ska dyka in i fartyget för att leta livstecken
https://sverigesradio.se/artikel/sjorad ... livstecken

Re: Två fartyg har kolliderat – ett har sjunkit utanför Helgoland

Posted: 26 Oct 2023 10:48
by Tim S.
Sökinsatsen avbryts efter olyckan på Nordsjön
https://www.sjofartstidningen.se/sokins ... -nordsjon/